Om Fly

Fly er en landsby i det nordvestligste hjørne af Viborg Kommune. Byen er hjem for 295 mennesker og byen er karakteriseret ved et stærkt lokalt sammenhold, hvor man kommer hinanden ved og engagerer sig i byens liv, uanset om man er ”ægte” flybo eller er flyttet hertil. Fly er ikke blot et sted man bor, men et sted som går en i blodet.

Fly er placeret i et naturskønt område med et varieret landskab som omkranser byen. Mod syd og øst har vi at kuperet bakkelandskab, mod nord findes hede og mod øst domineres landskabet af Karup Ådals enge og moser. Det er et landskab som aldrig keder beskueren og det afspejles tydeligt i bysbarnet Jeppe Aakjærs digtning. Fly er i udpræget grad præget af sin placering i landskabet og har en fortid og nutid, som er uløseligt forbundet med landbruget.